Mll logo

Lastenhoitajien verkkoperehdytykseen hakeminen

Kuvapankki web 82nelio

Kuka voi hakea perehdytykseen?

MLL:n lastenhoitajaksi voidaan perehdyttää sellaiset henkilöt, joilla on sosiaali,- terveys- tai kasvatusalan opintoja takanaan vähintään ensimmäisen vuoden verran tai ovat jo valmistuneet ko. aloilta tai ovat muuten kokeneita lastenhoidon saralla.

Kursseista ilmoitetaan MLL Pohjanmaan piirin nettisivuilla.
Lastenhoitotoimintaa on tarjolla Seinäjoella, Vaasassa, Lapualla ja Ilmajoella.

Kotikunta

Syntymävuosi

Ammatti/ koulutus/ opinnot (jos vielä kesken, kuinka pitkällä opinnot ovat)

Aiempi kokemus lastenhoidosta? Kerro mahdollisimman tarkkaan esim. minkä ikäisiä lapsia olet hoitanut

Miksi haluat MLL:n lastenhoitajaksi?

Mihin aikaan voisit toimia lastenhoitajana? (voit valita useita)

Suosittelija (nimi, puh, sähköposti ja organisaatio)

Mistä sait tiedon perehdytyksestä?